EL TALLER DE L'ORFEBRE HASSAN TALIOUAN
C/La Rutlla,31
8221 Terrassa / Barcelona

eltallerdelorfebre@gmail.com
www.eltallerdelorfebre.net